Razvoj širokopojasnog internta

na području Općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci

O projektu

Naziv projekta: KK.02.1.1.01.0005 Razvoj širokopojasnog interneta na području Općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci

Poziv: Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

Fond:  Europski fond za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 01.07.2018. – 31.10.2023. (64 mjeseca)

Ukupna vrijednost projekta: 50.552.482,52 Kn

Iznos bespovratnih sredstava: 35.740.015,31 Kn

Korisnik projekta: Virovitičko-podravska županija

Opis projekta

Digitalizacija društva u cjelini, te posebno digitalizacija i široka primjena IKT-a u svim sektorima gospodarstva, stavljaju dodatne zahtjeve za širokopojasni pristup, kako u pogledu podržanih brzina, tako i u pogledu kvalitete i pouzdanosti širokopojasnog pristupa.

U idućim godinama očekuje se široko uvođenje i primjena novih koncepata i aplikacija u gospodarstvu i javnoj upravi, kao što su Industrija 4.0, Velika količina podataka (engl. Big Data), umjetna inteligencija, internet stvari (IoT) i pametni gradovi (engl. Smart Cities). Kao posljedica toga, povećat će se količina podataka koja će se prenositi elektroničkim komunikacijskim mrežama. Krug potencijalnih korisnika širokopojasnog pristupa više neće biti ograničen samo na osobe i njihove korisničke uređaje, nego i na kućanske uređaje, industrijske uređaje i autonomna vozila.

Povećanje konzumacije različitih digitalnih sadržaja te njihova prilagodba potrebama pojedinačnog korisnika, uz sve veći broj uređaja putem kojih se pristupa takvim sadržajima, generirat će dodatne kapacitivne zahtjeve za širokopojasni pristup u kućanstvima. Isto tako, potrebe elektronički orijentiranog poslovanja i stalne umreženosti, povećat će zahtjeve za širokopojasni pristup u segmentu mikro, malih i srednjih poduzeća. Daljnja digitalizacija sustava javne uprave (e-uprava), obrazovanja (e-obrazovanje) i zdravstva (e-zdravstvo), uz primjenu telemedicine, također nije moguća bez osiguranja kvalitetnog i pouzdanog širokopojasnog pristupa na svim lokacijama na kojima se nalaze javni korisnici.

U tom kontekstu, većina širokopojasnih priključaka trebat će podržavati simetrične brzine prijenosa veće od 100 Mbit/s, s mogućnošću nadogradnje do brzina od 1 Gbit/s i više. Takvi priključci uglavnom se ostvaruju putem svjetlovodnih mreža. Stoga se osiguranje jednolike dostupnosti kvalitetnog i brzog širokopojasnog pristupa nameće kao nužan preduvjet daljnjeg razvoja čitavog područja projekta.

Projektom Razvoja širokopojasnog interneta na području Općina Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci bit će izgrađena nepokretna pristupna širokopojasna mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima 8 jedinica lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj županiji. NGA mreže predstavljaju osnovni infrastrukturni preduvjet za povećanje intenziteta i kvalitete korištenja suvremenih usluga i aplikacija temeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama kod privatnih korisnika (kućanstava), poslovnih korisnika i javnih korisnika. Projektom se osiguravaju preduvjeti za daljnji društveni i gospodarski razvoj navedenih JLS-ova.

Elementi projekta

Elementi projekta

Virovitičko-podravska županija i Elkomnet d.o.o., u skladu s Pravilnikom o svjetlovodnim distribucijskim mreža (NN 57/14), objavljuju namjere postavljanja svjetlovodnih distribucijskih mreža na području projekta.

Više informacija dostupno je ovdje.

O nama

Korisnik projekta je Virovitičko-podravska županija

Trg Ljudevita Patačića 1

33 000 Virovitica

OIB: 93362201007

MB: 02585324

Kontakt

Trg Ljudevita Patačića 1

33000 Virovitica

tel: 033/638-170

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje:

e-mail: bojan.mijok@vpz.hr

 

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o europskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Virovitičko-podravske županije.

Sva prava pridržana © 2022.
Skip to content